I Nøddebo Børnehave er målet at skabe rammer og muligheder, hvor børnene kan udfolde sig både fysisk og socialt. Rammer og muligheder, der tilgodeser og anerkender deres naturlige behov for bevægelse og hvor de i kontakten med naturen, andre børn og voksne får oplevelser, kendskab til naturen og nogle sociale og personlige kompetencer, som de kan tage med sig videre i livet.

Vi arbejder med ligeværdighed og anerkendelse i alle husets relationer. Med det mener vi, at alle behandles med respekt og hensyntagen til deres individuelle forudsætninger og behov.

Vi har åbenplan og funktionsopdelte lokaler. Denne struktur giver mulighed for høj grad af selvforvaltning. Børnene har en del af dagen mulighed for selv at vælge, hvor de vil være og hvad de vil lave, alt afhængig af alder, deres kompetencer og hvilke projekter, der kører. De voksne sætter rammer for de valg, børnene har, og hjælper børnene med at træffe valg, når de har brug for det.