Forældresamarbejde

Vi ser samarbejdet mellem personale og forældre som en vigtigt del at barnets fortsatte udvikling. Et samarbejde hvor :
 • Vi udveksler erfaringer og viden om barnet.
 • Vi afstemmer vores forventninger i forhold til hinanden.
 • Vi har en åben kommunikation, hvor forældrene føler at de er velkomne til, at spørge ind til den pædagogiske praksis og komme med forslag og bidrag.
 • Vi har sparring omkring barnet.
 • Vi tilstræber at give forældrene den nødvendige information om projekter og barnet dagligdag og udvikling samt at afholde relevante forældremøder og samtaler.
 • Vi gør brug af forældrenes ressourcer/kompetencer
 • Forældrene ser sig som en medvirkende faktor for at skabe udviklende fællesskaber.
 • Forældrene tager medansvar for det fællesskab af børn deres barn er en del af.
 • Forældrene anerkender og respekterer mangfoldigheden af børn i institutionen.
 • Forældrene tager ansvar for, at der er passende med skiftetøj og overtøj alt efter årstiden.
 • Forældrene holder sig orienteret via forældreIntra og opslag i børnehaven.
Siden er sidst ændret: 07-06-2018 Til top