Hvad er Nøddebo Børnehave?

Vi er ret stolte af vores børnehave, vi er en flok meget engagerede, kreative og energiske pædagoger og pædagogmedhjælpere i godt humør. Vi vil rigtig gerne have, at alle der kommer her i huset, føler sig velkomne, og kan mærke, at vi kan lide at være her, og kan lide at være sammen med børnene.

Vi har en velfungerende struktur med åbenplan og funktionsopdelte lokaler. Det betyder at hvert rum har sin funktion, og at børnene i nogen grad kan bevæge sig frit rundt i huset.

I denne struktur oplever vi en større fleksibilitet og mobilitet, for både børn og ansatte, end i en stueopdelt struktur. Pædagogikken og strukturen har til hensigt, at børnene udvikler evne til at vælge til og fra, finde frem til hvad de har lyst til at lave, og forholde sig kritisk til omverdenen.

Vi prioriterer udeliv hele året og byder dagligt på forskellige aktiviteter, et spændende ude- og indemiljø, og nogle top engagerede voksne som medvirkende til børnenes udvikling og trivsel.
Vi har fået en ny hjemmeside, hvor du kan læse meget mere om os og se vores fine video, der giver et rigtig godt billede at livet i Nøddebo Børnehave - set fra børnenes perspektiv.

Nøddebo børnehave er bygget i 1996, normeret til 61 børn i 3-6 års alderen. Børnetallet stiger hen over hele året indtil vi er oppe på max der er 68 børn.

Siden er sidst ændret: 22-01-2016 Til top