I Nøddebo…

… skaber vi rammer og muligheder for børnenes fysiske og sociale udfoldelser

… oplever og udforsker vi naturen

… har vi fokus på bevægelse

… er der både fri leg og voksenstyrede aktiviteter, valgmuligheder og trygge rammer

… arbejder vi med ligeværd og anerkendelse af hinanden

… lærer vi at respektere hinanden

… har vi blik for hinandens forudsætninger og behov

… klæder vi børnene på til deres videre færd i livet

             ... og i denne lille video kan du få børnenes helt egne oplevelser af deres hverdag i Nøddebo :)