Forældresamarbejde

En god start for både barn og forældre er af stor betydning for det videre forløb i børnehaven. Til højre her på siden kan du læse nogle tilkendegivelser fra nuværende og tidligere forældre :)

Barnet og forældrene starter med et besøg, og vi taler med forældrene om, hvordan barnet får den bedste start. Vi laver klare aftaler om ankomst og afhentning i den første tid. Forældrene er altid meget velkomne til at ringe for at høre, hvordan barnet har det. Børn reagerer meget forskelligt på "det nye liv", men de fleste børn bliver hurtige fortrolige med børnehaven.

En god kontakt mellem forældre og personale er meget vigtig for, at børn og forældre føler sig trygge ved børnehaven. Vi forsøger at etablere en god daglig kontakt, hvor forældre og medarbejdere kan udveksle almindelige oplysninger om barnet. Hvis der har været noget specielt om barnet og behov for en samtale af længere varighed aftales et tidspunkt for samtalen. 

Vi respekterer, at forældrenes rolle er det primære i barnets liv og opdragelse. Vi bruger vores viden, oplevelser og erfaringer om barnet til støtte og vejledning. Forældrene er altid velkomne til at deltage i Nøddebos hverdag, et par timer, halve eller hele dage, naturligvis efter aftale med de ansatte.

Vi vil gerne give forældrene indsigt i hverdagen og pædagogikken i Nøddebo. Gennem bl.a. virksomhedsplan, velkomstfolder, forældresamtaler og forældremøder, håber vi på, at vi kan give forældrene indsigt i, hvordan vi arbejder og hvorfor vi gør som vi gør. Vi synes at det er meget vigtigt at forældrene engagerer sig i børnenes børnehaveliv. 

Vi ønsker dialog med forældrene, om det praktiske pædagogiske arbejde. Denne dialog har vi brug for, når vi debatterer og evaluerer det pædagogiske arbejde i personalegruppen, for at kunne blive bedre til at udføre vores arbejde og dermed til at varetage børnenes og husets trivsel generelt. 

Forældre tilbydes en samtale ca. 3 måneder efter barnets start i Nøddebo, og en samtale i efteråret året før barnet evt. skal starte i skole. I øvrigt kan forældre altid aftale, at få en samtale med os, når de har behov for det, ligesom personalet naturligvis henvender sig, når der er noget specielt omkring barnet som bør drøftes.

Siden er sidst ændret: 23-10-2020 Til top