Tilsynsrapport

Pædagogisk tilsyn

Det er en del af dagtilbudslovgivningen at kommunen skal foretage pædagogisk tilsyn. Tilsynet, der er uanmeldt, udføres af kommunens pædagogiske konsulent der efterfølgende udarbejder en tilsynsrapport. Det pædagogiske tilsyn skal sikre, at dagtilbuddene opfylder lovens krav og skal samtidig være med til at udvikle dagtilbudsområdet og den pædagogiske praksis i kommunen.

Det pædagogiske tilsyn i Nøddebo er i 2020 foretaget i henover nogle timer fordelt på 2 dage. Denne gang er det foregået under coronakrisen, og i sommerferien hvor mange af de fastansatte afholdt ferie. Tilsynet afspejler derfor på nogle punkter ikke reelt hverdagsbillede af Nøddebos pædagogiske praksis. 

Se tilsynsrapport her

Siden er sidst ændret: 23-10-2020 Til top