Fysiske rammer

Vi har et spændende og aktivt ude- og indemiljø, hvor både børn og forældre i videst mulig udstrækning, er medansvarlige for børnehavens daglige trivsel og udvikling.

Vi har en åben struktur med mange forskellige tilbud der styrker børnenes kreativitet, motoriske, sociale, og intellektuelle udvikling, og samtidig tilgodeser personalets behov for et varieret, udfordrende og inspirerende arbejdsmiljø.

Siden er sidst ændret: 23-10-2020 Til top